Adatvédelmi szabályzat

https://01kerulet.fovarosunk.info honlapján történõ bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Személyes adatok tekintetében a  portál honlap kiadásáért felelõs adatkezelõ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. elõírásai szerint jár el. A tartalomszolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül ? jogszabály eltérõ rendelkezése kivételével ? harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, amelyen ilyen jellegû adatok megadását kéri Öntõl a tartalomszolgáltató.

A honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretû adatfájlokat helyezünk el automatikusan az Ön számítógépén. (?cookie?). Ennek megtörténtérõl Ön nem kap további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak mûködéséhez szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészõjének útmutatója igazítja el. A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereibõl, illetve annak Internet címérõl (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltetõ és a tartalomszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel õket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minõsülhetnek. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszûnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltetõ és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.